Siirry sisältöön

Hankkeiden koulutukset ovat ajankohtaisia ja laadukkaita

Miten varmistamme, että hankkeen koulutukset vastaavat kohderyhmien tarpeisiin, ovat ajankohtaisia ja täyttävät myös rahoittajan vaatimukset?

Palautteiden ja tarpeiden kysyminen, ajankohtaiset sisällöt ja asiantuntevat kouluttajat varmistavat koulutusten laadun. Diakonia-ammattikorkeakoulun hankkeet kysyvät osallistujiltaan palautetta monipuolisesti. Esimerkkinä Resurssit riittämään -hankkeen ajankohtainen blogikirjoitus. Hanketiimien rohkeus, innovatiivisuus ja yhteistyö muiden hankkeiden kanssa tuottaa hanketuloksia ja -osaamista, joka tuottaa hyvää myös Diakonia-ammattikorkeakoulun ulkopuolelle. Hankkeet rakentavat maailmaa Diakin arvojen ja strategian mukaisesti. Vasta kun maailma on kaikille hyvä, hankkeita ei enää tarvita.

Digillä terveysvalmennusta -hankkeessa koulutusten laadun varmistaminen

Digillä terveysvalmennusta -hankkeessa koulutusten laatu varmistetaan tarpeiden kartoittamisella, palautteiden keräämisellä, yhteistyöllä ja ajankohtaisten asioiden tuomisella hankesuunnitelmassa laadittuihin sisältöihin. Hankkeemme ensimmäinen Digitaalinen turvallisuus -koulutuskokonaisuus on pidetty. Keräsimme osallistujilta palautetta ja siihen vastasi 16 osallistujaa. Kysyimme onnistumistamme tähtiasteikolla (asteikko 1-5, jossa paras arvosana 5).  Lisäksi pyysimme avointa palautetta.

Koulutuksen keskiarvoksi tuli 3,6. Avoimissa vastauksissa oltiin tyytyväisiä mukavaan porukkaan, positiiviseen vireeseen ja kannustavaan keskusteluun. Koulutus koettiin hyväksi, mutta saimme myös kehittämisehdotuksia. Kaikki eivät päässeet koulutuksissa käytetyille alustoille, säätämisessä meni aikaa ja tuotoksen ohjeistus jäi hieman epäselväksi. Osa koki omat digitaidot heikoiksi, jolloin Teamsin ja koulutuksessa käytettyjen sovellusten (Kahoot, Jamboard ja Visio) käyttö ei heti onnistunut. Sovellusten hyödyntämistä omaan työhön ei myöskään täysin oivallettu. Alla muutama suora lainaus avoimista vastauksista:

Digitaalinen turvallisuus -koulutuskokonaisuus järjestetään jälleen tammikuussa. Osallistujilta saadut palautteet ovat todella tärkeitä tulevan koulutuksen suunnittelussa. Koulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon palautteet ja jo aiemmin yhteiskehittämisen työpajoissa esille tulleet tarpeet.

Tarvetta digitaaliselle ohjausmallille

Olemme hankkeen aikana tehneet monipuolista yhteistyötä alueen muiden hankkeiden, hyvinvointikeskusten, kuntien ja hyvinvointialueen ammattilaisten kanssa. Olemme yhdessä tunnistaneet ajankohtaisia kehittämiskohteita, joita kannattaa ratkoa tulevaisuudessa. Yksi näistä on digitaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen pohjautuvan neuvoloiden digiohjausmallin kehittäminen.

Ammattilaiset tarvitsevat digitaalisuuteen pohjautuvan ohjausmallin, jotta he voivat hyödyntää digitaalisia työkaluja ja osaamista työssään. Ilman ohjausmallia digitaalisia työkaluja on vaikea ottaa käyttöön. Jos ohjaus jatkuu perinteisenä, digitaalisuuden hyötyjä ei saavuteta. Asiakkaat odottavat digitaalisuuden hyödyntämistä. Ohjausmalli tuo terveydenhuollon ammattilaisille uuden tavan tehdä valmennusta neuvolassa. Tavoitteena olisi, että digiohjausmalli jatkuisi katkeamattomana OYS:ssa kehitettävään raskausdiabeteksen digihoitopolkuun.

Digiohjausmallia kohti mentiin jo ensimmäisessä Digitaalinen turvallisuus -koulutuksessa, jossa luonnosteltiin Digitaalista hoitopolkua neuvoloiden terveydenhoitajille (kuva alla). Tarkoitus on jatkaa sen kehittämistä tulevissa Digitaalisen turvallisuuden -koulutuksissa sekä Digitaalinen ohjausosaaminen -koulutuskokonaisuudessa tammi-helmikuussa 2023.

Palautteiden ja tunnistettujen tarpeiden lisäksi rahoittajan hyväksymä hankesuunnitelma ohjaa koulutuksen sisältöjä. Euroopan sosiaalirahasto rahoittaa hankettamme ja sitoudumme toteuttamaan hankesuunnitelmassa tärkeiksi nostettuja aihealueita. Hankesuunnitelma on laadittu yhdessä alueen hyvinvointikeskusten palvelupäälliköiden kanssa. Suunnitteluvaiheessa tärkeiksi sisällöiksi tunnistettiin tutkitun ja luotettavan tiedon hankkiminen, yksityisyyden suoja, turvallinen ja eettisesti kestävän digitaalisten välineiden sekä alustojen käyttö ja erilaisten terveys- ja hyvinvointiteknologiasovellusten hyödyntäminen.


Kirjoittaja:

Erika Kukkonen
Projektipäällikkö
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja työskentelee Diakilla terveysvalmennusta -hankkeen projektipäällikkönä ja on kiinnostunut oppimisesta ja oppimisen kehittämisestä koulutusteknologian avulla. Kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa on lähellä sydäntä.