Siirry sisältöön

Yhteiskehittämisen työpajoissa selvitettiin koulutusten tarpeita

Esimerkkejä työpajatyöskentelyn tuloksista

Digillä terveysvalmennusta -hanke tarjoaa Minä pystyn! -koulutuksia raskausdiabeteksen riskissä oleville tai siihen sairastuneille ja terveydenhuoltohenkilöstölle. Kohderyhmien tarpeita on kartoitettu neljässä yhteiskehittämisen työpajassa elokuussa 2022. Työpajoissa tarkennettiin jo esille tulleita tarpeita ja ideoitiin uusia yhdessä ammattilaisten kanssa. Työpajat oli tarkoitettu ensisijaisesti Oulun, Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän neuvoloiden yhteyshenkilöille. Lämmin kiitos kaikille työpajoihin osallistuneille!

Työskentelymenetelmät

Työpajoissa työskentely tapahtui palvelumuotoilun menetelmillä. Tavoitteena olivat ihmisläheiset, keskustelevat ja koulutustarpeisiin syvällisesti pureutuvat työpajat. Tarpeita kartoitettiin mm. pohtimalla palvelupolkua ja sen nykytilaa, haasteita ja digitaalisuuden mahdollisuuksia. Tulevaisuutta hahmoteltiin Lööppi-tehtävällä aina 50 vuoden päähän. Keskustelua käytiin digitaalisia välineitä hyödyntäen ja tulokset koottiin Flinga-, AnswerGarden- ja Jamboard-alustoille. Työskentelyä aktivoitiin erilaisilla alku- ja välilämmittelytehtävillä, joissa sai mm. keksiä vieruskaverille supervoiman.

Työpajojen tulokset

Työpajojen tuloksina saatiin ymmärrys neuvoloiden yhteistyön merkityksestä digitaalisuuden ja vuorovaikutuksen edistäjänä. Ammattilaisten yhteistyö edistää digitaalisten välineiden käyttöä tuomalla turvaa ja esimerkkejä siitä, miten muut digiä hyödyntävät. Vuorovaikutus digivälineillä koetaan haastavaksi, koska kaikki ohjaus raskausdiabetekseen liittyen lähtee empatiasta. Sairaus herättää äideissä usein pelkoa ja itsesyytöksiä, jolloin ammattilaisen fyysinen läsnäolo on tärkeää.

Digivälineillä on kuitenkin paikkansa raskausdiabeteksen hoidossa ja työpajoissa saatiin hienoja uusia ideoita digin hyödyntämisestä. Digitaaliset tietopaketit, videot ja digitaalisin välinein toteutetut alkukartoitukset voivat toimia hyvänä vuorovaikutuksen käynnistäjänä asiakkaiden kanssa. Vertaistukeen tarvitaan digitaalisia kanavia ja sosiaalisen median hyödyntämistä. Älykkäät muistutukset esim. jatkoseurantakäynneistä olisivat tärkeitä. Järjestelmien älykkyyttä tulisi pystyä hyödyntämään tehokkaammin rutiininomaisessa arkityössä, kuten ajanvarausten siirroissa sairastapauksissa. Työpajojen loppupäätelmänä todettiin, että digi vapauttaa resursseja, eikä suinkaan vie niitä!

Voit tutustua työpajojen tuloksiin alla olevista linkeistä: