Siirry sisältöön

Simulaatiosta vinkkejä asiakkaan kohtaamiseen etävastaanotolla

Digillä terveysvalmennusta -hankkeen kuvituskuvaa: digitaalisuutta, odottava äiti, terveydenhoitaja, terveellistä ravintola, polkupyörä, lenkkarit, ym..
Etävastaanotolla yhdistyvät terveydenhoitajan digitaalinen osaaminen ja vuorovaikutustaidot. Diakonia-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden toteuttama simulaatio herätti monipuolista pohdintaa etävastaanoton hyödyistä ja haasteista.

Digillä terveysvalmennusta -hankkeessa on edistetty niin riskissä olevien kuin jo raskausdiabetesta sairastavien äitien omahoitoa digitaalisia keinoja hyödyntäen. Samalla hankkeessa on kehitetty terveydenhuoltohenkilöstön digitaalista osaamista ja valmiuksia etävastaanoton pitämiseen. Hankkeen aikana on järjestetty koulutuksia raskausdiabetesta sairastaville ja siihen sairastumiseen riskissä oleville sekä heidän kanssaan työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.

Etävastaanoton simulaatio

Keväällä 2023 hankkeen toteuttama Digitaalinen ohjausosaaminen -koulutus keskittyi terveydenhuollon henkilöstön digitaitojen kehittämiseen. Koulutukseen kuului neljä koulutuskertaa, joista yhden teemana oli asiakkaan etäohjaaminen.

Koulutuskertaa varten Diakin terveydenhoitajaopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat simulaation terveydenhoitajan ja raskausdiabetekseen sairastuneen asiakkaan etävastaanottotilanteesta.

Raskausdiabeteksen hoidossa keskeistä on sairastuneen motivoituminen omahoitoon. Etävastaanotolla terveydenhoitaja käytti ohjauksessa motivoivan keskustelun menetelmää ja simulaatioon oli käsikirjoitettu kohtia, joiden avulla pyrittiin tuomaan esille digitaalisessa ohjauksessa mahdollisesti ilmeneviä ongelmakohtia ja haasteita.

Koulutuksen osallistujille jaettiin simulaation ajaksi tarkkailukysymyksiä, joiden avulla heräteltiin osallistujien ajatuksia ja keskustelua videon välityksellä tapahtuvan vastaanottotilanteen sujuvuudesta ja mahdollisista haasteista.

Vuorovaikutustaidot avain onnistuneeseen etävastaanottoon

Simulaatio herätti pohdintaa siitä, miten etävastanottotilanne poikkeaa perinteisestä vastaanotosta. Asiakkaan kiireetön kohtaaminen, terveydenhoitajan hyvät vuorovaikutustaidot ja sanattoman viestinnän merkitys korostuivat videovälitteisellä vastaanotolla. Motivoivan keskustelun periaatteita hyödyntämällä voidaan lisätä vastaanoton sujuvuutta ja edistää hyvää asiakaskokemusta.

Hyvän etävastaanoton piirteitä

  • Myönteinen ja kannustava ilmapiirin
  • Aktiivinen kuuntelu ja katsekontakti
  • Kiireettömyys
  • Empaattisuus
  • Toimivat työvälineet
  • Tietosuojasta ja tietoturvallisuudesta huolehtiminen

Osallistujilta kerättiin palautetta koulutuksesta sen päätteeksi. Palaute oli positiivista ja osallistujat kokivat simulaation toimivaksi menetelmäksi mallintaa etävastaanottotilannetta. Tarkkailukysymysten pohjalta käydyn keskustelun kautta osallistujat kokivat saaneensa käytännöllisiä vinkkejä etävastaanoton toteuttamiseen omassa työssään. Koulutus koettiin vuorovaikutukselliseksi, selkeäksi ja hyvin kootuksi kokonaisuudeksi.

Digillä terveysvalmennusta- hankkeen koulutuksia voi suorittaa myös itsenäisesti. Koulutuksia kehitellään ja viimeistellään kevään 2023 aikana. Tutustu hankkeen koulutuksiin lisää osoitteessa https://www.raskauspakkaus.fi/.


Kirjoittajat:

Heidi Huovilainen, terveydenhoitajaopiskelija (Diak)
Emma Niskanen, terveydenhoitajaopiskelija (Diak)
Sabina Hentilä, terveysalan lehtori (Diak), Digillä terveysvalmennusta -hankkeen projektiasiantuntija