Siirry sisältöön

Miten hyödynnän ammattilaisena raskauspakkaus.fi-sivustoa?

Olemme koonneet alle toimintamallin, jonka avulla sivuston käyttö asiakasohjauksessa on selkeää. Tärkeintä on keskusteleva työote ja äidin motivointi elintapamuutokseen – jos äiti motivoituu lisäämään omaa päivittäistä aktiivisuuttaan esimerkiksi älykellon avulla, kannusta häntä ja hyödynnä motivoivan keskustelun keinoja alla olevien esimerkkien mukaisesti. Voit hyödyntää sivustoa kaikille odottaville ja synnyttäneille äideille. Voit hyödyntää sivustoa myös oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen!

  1. Äidillä on todettu raskausdiabetes-diagnoosi tai hän on sen vahvassa riskissä. Äiti saa ohjauksen raskausdiabeteksen omahoitoon neuvolasta.
  2. Äiti ohjataan neuvolasta omahoidon tueksi www.raskauspakkaus.fi-sivustolle. Neuvolan ammattilainen on myös tutustunut www.raskauspakkaus.fi-sivuston sisältöihin. Ammattilainen ja äiti sopivat, että käydään seuraavalla kerralla yhdessä sivustoa läpi.
  3. Äiti löytää www.raskauspakkaus.-fi sivustolta erilaista materiaalia omahoidon tueksi ja voi valita sieltä parhaiten itseään koskettavat aiheet raskausdiabeteksen omahoidon tueksi. Äiti voi helposti palata eri omahoidon tukikeinoihin raskauspakkaus.fi-sivustolle.
  4. Neuvolan ammattilainen keskustelee seuraavilla tapaamisilla äidin valitsemista digisisällöistä hänen kanssaan, jolloin tapahtuu vuorovaikutusta kasvokkain tai etänä. Jos äiti ei ole käynyt vielä tutustumassa sivustoon, ammattilainen voi näyttää äidille raskauspakkaus.fi-sivustoa seuraavalla tapaamisella.
  5. Jos äiti on raskausdiabeteksen digihoitopolulla, hän voi hyödyntää tämän lisäksi raskauspakkaus.fi-sivuston omahoidon digitaalisia tukikeinoja halutessaan.
Esimerkkejä:

Raskausdiabetes-diagnoosi voi tuoda äidille monenlaisia tunteita. Ohjaa äiti raskauspakkaus.fi-sivustolle tutustumaan ”Raskausdiabeteksen omahoito”-pakettiin omahoidon kannalta. Jos äiti ei tunne www.raskauspakkaus.fi-sivustoa, voitte katsoa ensin yhdessä ja sen jälkeen ehdottaa äitiä kokeilemaan sivustoa hänen oman tarpeidensa mukaan.

Kysy äidiltä hänen hyödyntämistään raskauspakkaus.fi- sivuston omahoidon keinoista ja kannusta kokeilemaan näitä. Voit kysyä äidiltä esimerkiksi: ”Miten koet omahoitosi, onko videoiden katsominen tai sovelluksen hyödyntäminen tukenut sinua omahoidossasi tai oletko huomannut edistystä esimerkiksi liikkumisen lisäämisessä?”

Odottava äiti haluaisi kokeilla jotain muuta kuin paperia verensokereiden seurantaan. Ehdota ammattilaisena esimerkiksi: ”Haluatko kokeilla verensokerin ja ravitsemuksen seurantaa maksuttoman MySugr-mobiilisovelluksen avulla? Se on luotettava ja huomioi raskausdiabeteksen” Voitte yhdessä tarkastella verensokeria ja ravitsemusta sovelluksen avulla neuvolassa äidin käynneillä.

Odottava/synnyttänyt äiti on kokeillut älykelloa ja/tai videoita motivoidakseen itseään liikkumaan. Kysy ammattilaisena esimerkiksi: ”Oletko huomannut liikkuvasi enemmän älykellon kannustamana tai huomannut oman aktiivisuutesi kanssa muutoksia? Hienoa, että olet löytänyt sinua tukevia apukeinoja”