Siirry sisältöön

Minä pystyn! Digihankkeiden kumppanuus on syntynyt

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on käynnissä yhteensä kuusi erilaista digitaitoja vahvistavaa hanketta. Olemme päättäneet yhdistää voimamme, jotta voimme toimia entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin.

Digihankkeiden tavoitteena on edistää osallistujien digitaalista osaamista. Digillä terveysvalmennusta, Digillä opin portaille, LikiDigi – Voimavaroja arkeen, Digihoi – Älä jätä, Tulevaisuuden tulkkaustaidot ja Digi perheiden voimavarana -hankkeissa on jokaisessa oma kohderyhmänsä, joiden digitaitoja pyritään vahvistamaan. Kaikilla digihankkeilla on sama REACT-EU:n ESR- erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen.

Minä pystyn!

Minä pystyn! Oppimaan uusia digitaitoja. Huolehtimaan terveydestäni. Oppimaan uutta. Hakemaan töitä. Opettamaan etänä. Opiskelemaan. Auttamaan toisia. Vahvistamaan hyvinvointiani. Toimimaan virtuaalitodellisuudessa. Huolehtimaan perheestäni. Käyttämään tietokonetta. Oppimaan uuden kielen. Vahvistamaan osaamistani. Tulkkaamaan etänä. Tekemään mitä vain.

Digihankkeiden kumppanuudessa olemme tunnistaneet, että jokaisessa hankkeessa minäpystyvyyden tunteen vahvistaminen on tärkeä teema ja tavoite. Siksi olemme valinneet kumppanuuden yhteiseksi sloganiksi ”Minä pystyn!” Slogan muuntuu jokaisen hankkeen tarpeisiin jatkamalla alaotsikoksi kunkin hankkeen omiin tavoitteisiin liittyviä täsmennyksiä. Minä pystyn! -slogania voidaan hyödyntää hankkeiden viestinnässä. Slogania voi käyttää esimerkiksi tapahtumien nimissä, uutiskirjeissä tai sosiaalisessa mediassa.

Koko artikkeli on luettavissa Dialogi-julkaisussa: Minä pystyn! Digihankkeiden kumppanuus on syntynyt.