Siirry sisältöön

”Hyödyllinen koulutus ja vahvistaa omia digiohjaustaitoja.”

Mitä digitaalisia valmiuksia ja osaamista tarvitsen tulevaisuudessa? Miten kehityn digitaalisessa ohjauksessa? Digillä terveysvalmennusta -hankkeen Digitaalinen ohjausosaaminen -koulutuksessa koottiin vastauksia näihin kysymyksiin.

Koulutus oli suunnattu hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden hoitohenkilökunnalle Oulun, Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kunnissa. Koulutuskokonaisuus toteutettiin neljänä erillisenä koulutuskertana tammi–helmikuussa 2023. Koulutukset toteutettiin etänä. Osallistujia oli yhteensä 23.

Koulutusten aiheina olivat muun muassa digitaalisen ohjausosaamisen hyödyt ja oman digiohjausosaamisen kehittäminen Terveyskylä PRO:ta hyödyntäen, etäohjaustaitojen vahvistaminen, videon käyttö etäohjauksessa ja olemassa olevien ohjelmien, sovellusten ja alustojen hyödyntäminen ohjaustyössä.


Koulutuskokonaisuuden osaamistavoitteet olivat:

    • Osallistujan digitaalinen osaaminen ja olemassa olevien ohjausohjelmien, -sovellusten ja -alustojen käyttötaidot vahvistuvat
    • Osallistuja osaa toteuttaa etäohjausta, motivoivaa haastattelua ja vuorovaikutusta digitaalisilla välineillä
    • Osallistuja ymmärtää, mitä digitaalinen hyvinvointi on ja miten digitaalista vuorovaikutusta voi vahvistaa
    • Osallistuja perehtyy ja osaa hyödyntää työssään ammattilaisen Terveyskylä PRO -osiota

Toteutustapoina olivat teoriaan perehtyminen, keskustelut, perehtyminen muun muassa Terveyskylä PRO -osion verkkokursseihin, simulaatio etävastaanottotilanteesta ja sen tarkkailu, oppimiskysymykset ja erilaiset demot videon käyttö etäohjauksessa ja videon tallentaminen.

Keräsimme osallistujilta palautetta jokaisen koulutuskerran jälkeen. Saimme koulutuskerroista palautetta yhteensä 20 osallistujalta. Koulutusten keskiarvoksi asteikolla 1–5 tuli 4,6. Avoimeen kysymykseen pyysimme vapaata palautetta koulutuksesta ja siitä, miten voi hyödyntää oppeja työssään. Siihen saimme yhteensä 33 vastausta.


Esimerkkejä avoimista vastauksista:  

”Osaan ohjata asiakkaita luotettavan tiedon ääreen digitaalisesti. Osaan hyödyntää eri sovelluksia ohjaustyössäni.”
”Tietoja voi hyödyntää esimerkiksi raskausdiabeetikoiden ohjaamisessa.”
”Koulutus oli hyödyllinen ja lisääntyvässä digitalisaation kehityksessä on hyvä pysyä mukana.”
”Teamsia olen käyttänyt, mutta videon tekeminen oli minulle ihan uusi aihe.”
”Hyviä ideoita tuli käytännön läheisesti.”
”Videointia voisi kyllä hyvinkin käyttää omassa työssä, mutta tällä hetkellä tuntuu, että tarvitsisin enemmän aikaa myös työn suunnitteluun. Nyt aika menee suurimmalta osalta asiakaskäynteihin, niin uusien työmenetelmien käyttöönottoon ei juurikaan aikaa ole. Ja, jos menetelmä ei itselle ole juurikaan tuttu, niin sitten kynnys on vielä suurempi aloittaa jotain uutta.”
”Positiivinen ja tsemppaava ote koulutuksissa!”
”Hyvä koulutus. Lyhyessä ajassa opin etävastaanoton perusteet. Hyvin suunniteltu kokonaisuus.”
”Simulaatio oli todella hyvä. Sitä oli helppoa ja mielenkiintoista seurata. Sen avulla havainnointi tuntui mukavalta, oli myös mielenkiintoista kuulla muiden kommentteja. Sain itse hyviä vinkkejä joita hyödyntää jos jossakin vaiheessa etävastaanotto tulisi mahdolliseksi.”
”Mielenkiintoinen koulutus. Sain paljon tietoa ja vinkkejä digiohjaamisesta, sekä Terveyskylän hyödyntämisestä työssäni.”
”Hyvää tietoa siitä, miten digitaalista tietoa voidaan hyödyntää ohjaustilanteissa ja mistä ajankohtaista tietoa löytyy.”
”Hyödyllinen koulutus ja vahvistaa omia digiohjaustaitoja.”


Yhteenvetona palautteiden mukaan koulutus vastasi hyvin koulutuksen osaamistavoitteita. Osallistujat kokivat, että digitaalisten sovellusten hyödyntäminen omassa työssä vahvistui. Osallistujat löytävät luotettavan tiedon lähteitä ja hyödyntävät niitä omassa työssään. Digitalisaatiossa mukana pysyminen koetaan tärkeäksi. Teamsin käyttö alkaa olla jo tuttua, mutta esimerkiksi videon käyttöä ei ole juurikaan kokeiltu. Etävastaanoton perusteisiin oltiin tyytyväisiä. Etävastaanotosta osallistujat saivat todellisuutta jäljittelevän tilanteen eli simulaation kahden Diakin opiskelijan esittelemänä. Osallistujat saivat tarkkailla tilannetta ja pohtia oppimiskysymysten kautta sen antia. Simulaatio koettiin erityisen antoisana.

Voimme olla erittäin tyytyväisiä koulutuksiin, palautteisiin ja toteutukseen kokonaisuudessaan. Haasteina meillä on ollut kuitenkin osallistujien melko vähäinen määrä koulutuksissa. Hankkeessamme korostuu raskausdiabetes ja niinpä osallistujat ovat olleet raskausdiabeteshoitajia, vaikka koulutukset ovat suunnattu kaikille hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden hoitohenkilökunnalle. Jatkossa kannustan myös muita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia osallistumaan koulutuksiin! Koulutukseen osallistuminen kannattaa. Kiitos kaikille teille, jotka olette voineet irrottautua työstänne. Lämmin kiitos kouluttajille ja kaikille mukana olleille.

Digitaalinen ohjausosaaminen -koulutus on suoritettavissa itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta https://www.raskauspakkaus.fi/ -sivustolla. Ilmoittaudu tästä!


Kirjoittaja

Erika Kukkonen
Projektipäällikkö
Diakonia-ammattikorkeakoulu