Siirry sisältöön

Digitaalista terveysvalmennusta ja vertaistukea odottaville äideille raskausdiabeteksen hoitoon

Digillä terveysvalmennusta -hankkeen kuvituskuvaa: digitaalisuutta, odottava äiti, terveydenhoitaja, terveellistä ravintola, polkupyörä, lenkkarit, ym..
Digillä terveysvalmennusta -hanke edistää Oulussa ja sen lähikunnissa raskausdiabeteksen riskissä olevien tai siihen sairastuneiden äitien valmiuksia hyödyntää digitaalisia sovelluksia oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämisessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään neuvoloiden terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja osaamista.

– Haluamme edistää äitien motivaatiota ja sitoutumista raskausdiabeteksen omahoitoon vahvistamalla heidän digiosaamistaan ja tarjoamalla elintapavalmennusta. Aihe on ajankohtainen, sillä raskausdiabetes on lisääntynyt viime vuosina, kertoo projektipäällikkö Erika Kukkonen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Digillä terveysvalmennusta -hankkeessa järjestetään äideille yksilö- ja ryhmävalmennusta, ohjattua vertaisryhmätoimintaa sekä keskustelualusta verkossa. Lisäksi tarjotaan muun muassa webinaareja, videoita ja podcasteja. Tarkoituksena on myös hyödyntää hyvinvointisovelluksia sekä aktiivisuutta ja palautumista arvioivia mittareita.

– Valmennusten ja vertaistuen tavoitteena on, että äitien elämänlaatu ja hyvinvointi paranevat, jolloin myös heidän valmiutensa siirtyä työelämään paranevat. Pitkällä aikavälillä saadaan kustannussäästöjä, kun palvelujen painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön, sanoo projektikoordinaattori Saija Tiiro-Tulppo ODL Liikuntaklinikalta.

Ensisijaisena kohderyhmänä hankkeessa ovat Oulun, Kempeleen, Limingan, Tyrnävän alueella asuvat, raskausdiabetesta sairastavat naiset ja ne naiset, joilla on kohonnut riski sairastua raskausdiabetekseen.

– Toiminnassa huomioidaan kuitenkin koko perheyhteisö. Raskaus koskettaa paitsi äitiä myös hänen puolisoaan erityisesti silloin, kun raskauteen liittyy äidin ja lapsen terveyttä ja hyvinvointia vaarantavia tekijöitä, Tiiro-Tulppo kertoo.

Hankkeessa edistetään myös terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja osaamista, jolloin digitaalisten välineiden ja sovellusten hyödyntäminen terveysvalmennuksessa monipuolistuu.

Tarkoituksena on koota äitejä ja terveydenhuollon ammattilaisia tukevia digitaalisia sisältöjä, materiaaleja ja palveluita hankkeen verkkosivustolle, ”digitaaliseksi raskauspakkaukseksi” kaikkien hyödynnettäväksi.

Digillä terveysvalmennusta -hankkeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana on ODL Liikuntaklinikka. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2022–31.8.2023. ​

 Hanketta voi seurata Facebookissa ja Instagramissa ”Digillä Terveysvalmennusta” sekä tunnisteella #digitaalinenraskauspakkaus.