Siirry sisältöön

Digitaalinen raskauspakkaus

Mikä on digitaalisuus, josta kaikki puhuu? Miten se liittyy sote-alaan tai ylipäätänsä raskausdiabetekseen? Kohta tiedät.

Suomalainen äitiyspakkaus on tunnettu maailmalla laajasti – se tuo yhdenvertaisuutta sekä apua tuleville perheille materiaalien tuella. Suomi loistaa myös digitalisaation osaamisessa – tiesitkö, että Suomi on EU-alueiden kärkimaita digiosaamisessa? (STM, 2016)

Miksi emme siis yhdistäisi näitä kahta vahvuuttamme? Tästä ideasta syntyi digitaalinen raskauspakkaus – raskausdiabetesta sairastavien odottavien tai sen riskissä olevien äitien ja perheiden tueksi.

Digitaalisuus on hyvä renki

Digitalisaatio sanana voi kuulostaa sanasuolta, mutta sillä tarkoitetaan tietoa ja tietotekniikan hyödyntämistä toiminnan muuttamiseen tai uuden mahdollistamiseen (Tieke, 2019). Digitalisaatio voi käsittää hyvin monenlaisia asioita, sote-alalla ne voivat olla erilaisia sähköisiä palveluita, chatbotteja tai puettavaa sensoriikkaa kuten älykelloja. Digitaalisessa raskauspakkauksessa tämä keinot ovat muun muassa sivustoja, videoita, some-kanavia, sovelluksia tai podcasteja – kaikkia yhdistää luotettavuus.

Digitalisaation käyttö sosiaali- ja terveysalalla tulee kasvamaan entisestään. Tähän vaikuttavat muun muassa väestön ikääntyminen sekä pienemmät taloudelliset resurssit lisääntyneeseen sote-alan palveluiden tarpeeseen nähden. Digikeinot ja niiden käyttö ovat myös asiakkaiden olettamus sote-alan palveluissa, siksi niiden hyödyntäminen vaatii rohkeutta ja näkemyksellisyyttä (STM, 2016).

Kaikista tärkein näkökulma digitalisaation hyödyntämiseen sote-alalla on asiakaslähtöisyys (STM, 2016). Haluamme hankkeen aikaan tuoda esille digikeinoja, joita voidaan hyödyntää omaan työhön tai omahoidon tueksi, mutta keinojen ei ole tarkoitus korvata ihmiskontaktia. Tällä hetkellä voi hyödyntää jo Spotifyn soittolistaa, johon on koottu luotettavia podcasteja raskausdiabetekseen liittyen.

Tällä hetkellä digitalisaatio on hyvin ajankohtainen sote-alalla tulevien hyvinvointialueiden myötä – palveluissa tulee korostumaan erilaiset digikeinot. Digitalisaatiosta hyötyvät myös terveydenhuollon ammattilaiset, tarkoitus on helpottaa heidän työtään ja vähentää kuormitusta. (Ammenwerth ym. 2003). Ammattilaiset siis tarvitsevat koulutusta digin hyödyntämiseen työssään, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Maksuttomat koulutukset antavat hyvän lähtökohdan siihen, miten digiä voidaan hyödyntää konkreettisesti hoitotyössä.

Yhteinen tietopakkaus äideille ja ammattilaisille

Digitaalinen raskauspakkaus sisältää siis luotettavaa, tutkittuun tietoon perustuvia erilaisia digikeinoja. Raskauspakkaus on suunnattu raskausdiabetesta sairastaville tai sen riskiryhmään kuuluville odottaville äideille, mutta myös neuvoloiden terveydenhuollon ammattilaisille. Pakkauksen materiaalit ovat suomeksi että englanniksi. Pakkauksessa kootaan yhteen kaikki digikeinot hankkeen nettisivuille raskauspakkus.fi, joita ammattilaiset työssään sekä äidit voivat hyödyntää raskausdiabeteksen omahoidossa. Tämä säästää ammattilaisten työstä aikaa, kun hän voi ohjata asiakkaan suoraan nettisivuille. Raskauspakkausta voidaan hyödyntää myös terveydenhuollon opiskelijoille sekä ammattilaisten perehdytyksessä.


Kirjoittaja:

Milla Dahl

Projektityöntekijä, sairaanhoitaja

ODL Liikuntaklinikka

milla.dahl@odl.fi

Lähteet:

Ammenwerth E. Gräber, S., Herrmann, G., Bruckle, T. & König, J. 2003. Evaluation of health information systems – problems and challenges. International journal of medical informatics. 71 (2-3), 125-135. Viitattu 12.1.2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14519405/

Kasvi, J. 2019. Digi digi digi. Tieke. Viitattu 28.9.2022.

https://tieke.fi/digi-digi-digi/

STM, 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Viitattu 28.9.2022. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf?sequence=1