Siirry sisältöön

Digi innostaa kehittymään ja kehittämään 

Digillä terveysvalmennusta -hankkeen kuvituskuva, digitaalisuutta kuvaavia elementtejä.

Digillä terveysvalmennusta- hankkeessa on edistetty raskausdiabeteksen riskissä olevien tai siihen sairastuneiden äitien digiosaamista oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä sekä hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden hoitohenkilökunnan digiosaamista ohjaustyön tukena. 

Hyvinvointikeskusten ja neuvoloiden hoitohenkilökunnalle on järjestetty koulutusta monimuotoisesti niin, että koulutuksia on pystynyt suorittamaan joko itsenäisesti tai osallistumalla Teamsissa järjestettyihin koulutuksiin. Aikataulutettujen koulutusten päätyttyä hankkeessa lähdettiin kehittämään itsenäisesti toteutettavia koulutuspaketteja monipuolisemmiksi.  Suunnittelussa nähtiin tärkeänä, että koulutuspaketit ovat käyttäjilleen helposti saatavilla olevia, ilman erillistä kirjautumista vaativia, mielekkäitä ja motivoivia koulutuksia. Koulutusten tulisi olla vapaasti saatavilla hankkeen raskauspakkaus.fi-sivustolla. Päädyimme testaamaan, kuinka ThingLink toimisi korvaamassa erillistä verkko-oppimisalustaa. ThingLinkillä voi rakentaa esimerkiksi kuvapohjiin visuaalista ja monipuolista koulutusmateriaalia, jota voi näppärästi upottaa nettisivulle.  

Testikäyttäjiltä hyvää palautetta ja kehittämisideoita 

Digitaalisen ohjausosaamisen koulutuksia esiteltiin ja testautettiin ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa huhtikuussa sekä hankkeen toukokuisessa ”Minä pystyn!” -päätösseminaarissa Oulussa. Testaajilta saatiin tärkeitä huomioita niin koulutusten käytettävyydestä, toimivuudesta kuin myös visuaalisesta ilmeestä.  

Testikäyttäjistä 11 antoi palautetta myös vastaamalla Mentimeter-kyselyn kysymykseen ”Toimiko ThingLink hyvin korvaamassa verkko-oppimisalustaa?”. Yhdeksän vastaajan mielestä kyllä, yhden ei ja yksi ei osannut sanoa. 

Kesäkuun blogi, kuvituskuva.

Tärkeää palautetta saatiin testikäyttäjien kanssa käydyistä keskusteluista. Pääsääntöisesti koulutukset koettiin toimivan hyvin ThingLinkissä ja niitä oli testaajien mielestä helppo suorittaa. Eräs testikäyttäjä tiivistikin kivasti käytyään koulutusta läpi: ” Toimiva ja selkeä, mitä on kiva tehdä”. 

Kehittämisehdotuksiakin saatiin. Useampi koki, että ThingLinkeihin upotetuissa tekstidioissa oli ajoittain liikaa tekstiä. Tämä haittasi diojen luettavuutta. Osa toivoi myös yksityiskohtaisempaa ohjeistusta siitä, kuinka ThingLinkissä edetään. Nämä olivat tärkeitä havaintoja, joiden perusteella koulutuksia voi korjata ja muokata. 

Digitaalisen ohjausosaamisen koulutuspaketista erityistä mielenkiintoa sai koulutuksen osio 2, jossa yhtenä tavoitteena on, että osallistuja osaa toteuttaa etäohjausta, motivoivaa haastattelua ja vuorovaikutusta digitaalisilla välineillä. Tätä opetellaan muun muassa simulaatioharjoituksen avulla. Koulutuksen simulaatiovideo sai kiitosta ja herätti testaajien joukossa paljon keskustelua, pohdintaa ja ajatuksia siitä kuinka omaa ohjaustyötä voisi kehittää. Etäohjaamisen mahdollisuudet selkeästi kiinnostivat. Oli ilo kuunnella ammattilaisten keskusteluja ja suunnittelua siitä, miten he voisivat alkuun harjoitella etävastaanoton pitämistä omien kollegoiden kesken.  ” Ei haittaa, vaikka ollaan eri toimipisteissä”. Digi innostaa kehittymään ja kehittämään omaa työtään! 

Tutustu hankkeen koulutuspaketteihin osoitteessa www.raskauspakkaus.fi/ammattilaisille/. Digin ABC – opi digitaalisuutta turvallisesti -koulutusta rakennetaan parhaillaan ThingLink-muotoon ja julkaistaan kesäkuun aikana. 


Kirjoittaja:

Sabina Hentilä, terveysalan lehtori (Diak), Digillä terveysvalmennusta -hankkeen projektiasiantuntija