Siirry sisältöön

”Alkuun oli shokki ja itsesyytöksiä”

Raskausdiabeteksen riskissä olevia tai siihen sairastuneita äitejä on koko ajan enemmän. Nykyään jo noin joka viidennellä raskaana olevista todetaan raskausdiabetes. Raskausdiabeteksen sairastaneilla on myöhemmin suurentunut riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. Lähde Terveyskylä.fi.

Otsikon lainaus on erään raskausdiabetesdiagnoosin saaneen äidin kirjoituksesta. Pyysimme toukokuussa 2022 raskausdiabeteksen Facebook-vertaistukiryhmässä kirjoituksia äideiltä, miten he kokevat raskausdiabeteksen. Saimme 45 kirjoitusta, joissa äidit kertovat kokemuksistaan.

”Minulle ehdottomasti rankinta oli juurikin tuon henkisen puolen ja itsesyytösten kanssa kamppailu.”

”… diagnoosin tuoma leima odottajalle usein raskas ja nostaa esiin juurikin syvää syyllisyydentunnetta sekä pelkoa. Molemmat sellaisia tunteita, jotka eivät onnelliseen odotukseen kuuluisi. Saisittekohan mahdollisesti porukkaanne mukaan psykologia? Sille olisi varmasti suuri tilaus.”

”Tämä alun hämmennysmylläkkä, kun yhtäkkiä saa diagnoosin ja kysymyksiä on tsiljoona! Mitkä olisi semmoiset hyvät, selkeät askeleet tiedon saamiseen ja omaksumiseen tähän alkuun? Mistä tiedän, mikä tieto on luotettavaa, jos ohjeistuksetkin noin vaihtelevat?”

Äitien kirjoituksista ilmenee henkisen tuen puute. Itsesyytökset ja pelko nousivat esille. Raskausdiabetekseen liittyvää digitaalista materiaalia ja sovelluksia on olemassa, mutta niitä ei löydetä. Tietoa ei osata hyödyntää oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

”Tietoa on, mutta siihen perehtymiseen ei ole aikaa”

Keräsimme touko-kesäkuussa 2022 Oulun alueen neuvoloiden terveydenhoitajilta tarpeita raskausdiabetesohjaukseen. Tarpeena ilmeni, että vaikka tietoa ja sovelluksia kyllä on, arjen työssä ei ole aikaa perehtyä tietoon. Tarve olisi myös perustaa neuvoloille omia some-kanavia, tehdä opastusvideoita ja perehtyä mm. Terveyskylän raskausdiabetes-osioon tarkemmin ja ajan kanssa. Terveysalan ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, henkilökunnan osaaminen, tietoturva, yksityisyyden suoja, asiakkaiden motivointi ja toisaalta myös henkilökunnan motivointi digisovellusten käyttöön mietityttivät terveydenhoitajia.

Valmiuksia digiosaamisen pitäisi olla, koska palvelut digitalisoituvat ja tiedon jakamisen käytännöt muuttuvat.

Digiosaamisen kehittämistä

Digillä terveysvalmennusta -hanke järjestää koulutusta ja elintapavalmennusta raskausdiabeteksen riskissä oleville tai siihen sairastuneille äideille. Hankkeessa kootaan raskausdiabetesta koskeva turvallinen tieto yhteen paikkaan, raskauspakkaus.fi -sivustolle.

Lisäksi neuvoloiden terveydenhoitajille järjestetään digitaaliseen valmennukseen liittyvää koulutusta. Kaikki hankkeen kehittäminen tapahtuu yhteiskehittämällä yhdessä äitien ja neuvolan terveydenhoitajien kanssa. Tarpeiden kartoittaminen jatkuu elokuussa 2022 terveydenhoitajille järjestettävissä yhteiskehittämisen työpajoissa. Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2022-31.8.2023.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä muiden Diakin digiosaamista edistävien Minä pystyn! -hankkeiden kanssa. Kehittämisessä ovat mukana hankkeen osatoteuttaja ODL Liikuntaklinikka sekä UKK-instituutti, Oulun yliopiston LET-yksikkö (Learning and Educational Technology), Oulun ammattikorkeakoulu, Terveyskylän Naistalo, Oulun, Kempeleen, Limingan ja Tyrnävän kunnat.


Kirjoittaja:

Erika Kukkonen
Projektipäällikkö
Diakonia-ammattikorkeakoulu

Kirjoittaja työskentelee Diakissa projektipäällikkönä ja on kiinnostunut oppimisesta ja oppimisen kehittämisestä koulutusteknologian avulla. Kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstissa on lähellä sydäntä.